'' We work for your security ''

TAX & EMPLOYMENT-SOCIAL SECURITY

Sorun çözme yaklaşımına dayalı tam entegre ve odaklı bir hizmet sunuyoruz ve Vergi uygulamalarımızı destekleyen ve hem işverenlere hem de vergi mükelleflerine çözümler sunan bir dizi danışmanlık ve uyuşmazlık çözümü hizmeti sunuyoruz.

Vergi mevzuatı Yunanistan’da çok dinamik bir hukuk alanıdır ve yasalarda ve düzenlemelerde sürekli bir artış, karmaşık ve sürekli olarak genişleyen bir çerçeve oluşturmaktadır.

İş hukuku Yunanistan’da sık ve temel değişikliklere tabidir. Bu alandaki kural ve politikaların sürekli değişen ağı, ülkede faaliyet gösteren herhangi bir şirket için çok önemlidir.

Müşterilerimiz, günlük tavsiyelerden stratejik olarak hassas yeniden yapılanma operasyonlarına ve anlaşmazlıklara kadar çeşitli konularda onlara tavsiyelerde bulunma konusunda bize güvenmektedir. Bireysel veya toplu iş ilişkileri ile ilgili tüm istihdam sorunlarını öneriyoruz ve müvekkilleri iş mahkemeleri, medeni hukuk ve ceza mahkemeleri, çalışma otoriteleri ve sosyal güvenlik komiteleri önünde temsil etmekteyiz. Operasyonel sorunların iş hukuku uygulamalarını yöneterek müşterilere kritik destek sağlıyoruz.